ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์

           ปัจจุบันอุตสาหกรรมคาร์แคร์เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนรถยนต์บนท้องถนน ผู้ประกอบธุรกิจคาร์แคร์ จำเป็นต้องพัฒนาร้านคาร์แคร์อยู่เสมอ ภายใต้การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่รุ่นแรงขึ้น อินแทค แปซิฟิค ขอนำเสนอ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้ใช้รถ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ นำไปปรับปรุง และพัฒนาร้านคาร์แคร์ของท่านให้กลายเป็นตัวเลือกอันดับแรกในใจของผู้ใช้รถ โดยปัจจัยที่สำคัญ มีดังนี้

  1. 1. ราคา ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้า หรือบริการประเภทใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล้างรถ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำซ้ำบ่อย ๆ อย่างน้อยที่สุด 1 - 2 ครั้งต่อเดือน ผู้คนจึงพิจารณาเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ที่คิดค่าบริการในระดับที่สามารถใช้บริการได้ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ส่วนบุคคลด้วย

  2. 2. คุณภาพของผลงาน ผู้คนต่างก็ต้องการบริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้บริการครั้งแรก ความสะอาดของรถ เป็นจุดสำคัญที่ช่วยตัดสินใจใช้บริการในครั้งต่อ ๆ ไป

  3. 3. ทำเล ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ที่อยู่ใกล้และเดินทางสะดวก เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้น สำหรับผู้ที่จะเปิดกิจการคาร์แคร์ จึงควรเลือกทำเลที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์

  4. 4. ลักษณะทางกายภาพ มีความกว้างขวาง นำรถเข้า-ออก ได้ง่าย ห้องรับรองสะดวกสบาย สถานที่สะอาดตา น่าเข้ามาใช้บริการ

  5. 5. พนักงาน ต้องมีความชำนาญในการล้างรถ ล้างรถได้สะอาด มีความซื่อสัตย์ ไม่ขโมยของในรถลูกค้า รวมไปถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าของร้าน และพนักงานต้อนรับด้วย

  6. 6. ความสะดวกรวดเร็วในการล้างรถ ต้องสามารถล้างรถได้สะอาด ภายใต้ระยะเวลาที่รวดเร็ว ต้องมีจำนวนพนักงานล้างรถที่เหมาะสม เพียงพอต่อการรับรถ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น น้ำยาล้างรถ ผ้าไมโครไฟเบอร์ เครื่องอัดฉีด เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น

อย่าพลาดสาระน่ารู้ดี ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจทำความสะอาดหรือร้านคาร์แคร์ของคุณได้ที่

สั่งซื้อมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น-Line

สั่งซื้อมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น-Facebook

สั่งซื้อมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น-Youtube