ผลกระทบ และ ความเสียหายจากการเกิด ไฟฟ้าสถิตย์ (ESD)

• ไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้อย่างไร ?

• โดยทั่วไปความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ที่เกิดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเกิดขึ้นจากการที่ ไม่มีการระมัดระวัง หรือ ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) อย่างดีพอ

• ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
     1. การเสียหายแบบทันที (Catastrophic Failure) อุปกรณ์นั้นจะไม่สามารถทำงานได้เลย (Electrically Non-Functioal)
     2. การเสียหายแบบแอบแฝง (Degrade Failure or latent defect) การเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องของ Reliability ของอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน และยังทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ แต่อายุการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นจะลดลงอย่างมากมาย และจะเสียหายในไม่ช้า
     3. การเสียหายแบบเป็นๆหายๆ (Intermittent Failure) การเสียหายที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ยากต่อการตรวจพบ อุปกรณ์อิเล็กทรกนิกส์จะทำงานได้ขึ้นอยู่กับแต่ละครั้งของการใช้งาน และบางครั้งอาจจะใช้งานไม่ได้เลย ซึ่งอาจจะเสียหายแบบถาวรเมื่อลูกค้านำไปใช้งานก็ได้

Credit : MTEC a member of NSTDA

** เลือกใช้ Suction cups ที่มี ESD-SAFE เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน **


INTACT PACIFIC CO.,LTD.
ผู้เชี่ยวชาญการผลิต ESD Vacuum pads/Suction cups ที่ดีที่สุด สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักส์เตอร์

- ดำเนินการผลิตภายใต้การรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015
- เชี่ยวชาญด้านคุณสมบัติไฟฟ้าสถิตย์ ESD
- รับประกันความพอใจในสินค้าและบริการ

ดูรายละเอียด สินค้า ESD สำหรับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักส์เตอร์ ของเราได้ที่ [คลิกที่นี่]


 ติดต่อเราได้ที่