ESD Vacuum Pads ต่างจาก Vacuum Pads ทั่วไปอย่างไร

 

ลูกค้าบางท่านอาจสงสัยว่า ESD Vacuum Pads ต่างจาก Vacuum Pads ทั่วไปอย่างไร แล้ว ESD vacuum pads เอาไปใช้กับงานอะไร วันนี้มีคำตอบมาบอกกันคะ

ESD vacuum pads คือ vacuum pads ที่มีค่ามาตรฐานการต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ ระหว่าง 10^5 to 10^9 Ohm (Dissipative) ส่วน vacuum pads ทั่วๆ ไป ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งถ้าใช้งานผิดประเภท จะทำให้ชิ้นงานที่มีความอ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตย์ เช่น ic หรือ chip เสียหายได้

ESD vacuum pads เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากในการหยิบจับชิ้นงานในอุสาหกรรมดังต่อไปนี้

-  อุตสาหกรรมเซมิคอนดักส์เตอร์

-  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

-  อุตสาหกรรมโซล่าเซลล์

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือ ควรใช้ ESD vacuum pads ที่คุณสมบัติ ESD ถูกฝังอยู่เนื้อวัสดุของ vacuum pads ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติ ESD อยู่ตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียว ส่วนการเคลือบคุณสมบัติ ESD ไว้เพียงพื้นผิวของ vacuum pads เมื่อใช้ไปนานๆ คุณสมบัติ ESD ดังกล่าวจะค่อยหลุดออกและอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับชิ้นงานตามมาภายหลังได้


อินแทค แปซิฟิค ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์ และธุรกิจทำความสะอาด ด้วยการนำเสนอข้อมูล สาระน่ารู้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาด ที่คัดสรรมาแล้วจากทุกมุมโลก

อย่าพลาดสาระน่ารู้ดี ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจทำความสะอาดหรือร้านคาร์แคร์ของคุณได้ที่