6 หน้าที่สำคัญที่ผู้บริหารธุรกิจคาร์แคร์ต้องทำได้

        การเริ่มต้นธุจกิจคาร์แคร์ก็เหมือนกับการทำธุรกิจทั่วไป ที่ผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการงานและระบบต่าง ๆ แต่คุณสมบัติสำคัญที่ผู้บริหารธุรกิจคาร์แคร์ต้องมีมากกว่าธุรกิจอื่น ๆ ก็คือต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาด และต้องรักในอาชีพนี้จริง ๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญที่ผู้บริหารธุรกิจคาร์แคร์ต้องมี ได้แก่

  1. 1. การจัดวางแบบแปลน การจัดวางโครงสร้างของร้านคาร์แคร์ ระเบียบ เหมาะสม สะดวกต่อผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ รวมไปถึงการเลือกทำเลที่ตั้ง ที่ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านได้ดี

  2. 2. การจัดระบบงานเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารทางการเงิน และป้ายต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการทำงาน ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจง่ายขึ้นด้วย

  3. 3. การจัดระบบขั้นตอนการบริการ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ทำให้หน้างานจริงมีความราบรื่น ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ

  4. 4. การจัดระบบงานด้านการขาย ควรจะมีแนวทางหรือกฎระเบียบ และมีการกำหนดราคาค่าบริการที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกัน

  5. 5. การจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริการ บุคลิกภาพ รวมทั้งความรู้ความสามารถที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน และควรจะมีการจัดวางตำแหน่งให้พนักงานทุกคนอย่างชัดเจน เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ อีกทั้งยังต้องมีการฝึกอบรมในเรื่องของวินัย และกฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์กรด้วย

  6. 6. การจัดการระบบ 5 ส  ซึ่งเป็นเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาร์แคร์เป็นธุรกิจที่มีอุปกรณ์การช่างเยอะ และเป็นพื้นที่ที่สกปรกอยู่ตลอดเวลา สามารถเกิดอันตรายต่อพนักงานและผู้มาเยือนได้ง่าย ระบบ 5 ส จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจคาร์แคร์

        การบริหารจัดการ 6 ข้อที่กล่าวมา ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ผู้ประกอบการคาร์แคร์ต้องทำได้ หากต้องการให้ธุรกิจของท่านดำเนินการต่อไปด้วยดี สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะลึกรายละเอียดการจัดการระบบต่าง ๆ ข้างต้น สามารถติดตามได้ในโพสต์ต่อ ๆ ไปของเรา ได้ทุกวันค่ะ


อย่าพลาดสาระน่ารู้ดี ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจทำความสะอาดหรือร้านคาร์แคร์ของคุณได้ที่