วิธีตรวจเช็คคุณภาพอากาศในบ้านเรา

           จากการศึกษาของธนาคารโลกชี้ว่า คนไทยเสียชีวิตจากมลพิษอากาศ 50,000 รายต่อปี และประชากรไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศในระดับสูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

           ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวและป้องกันตัวเองจากสภาพอากาศที่เป็นพิษ เราสามารถไปเช็คคุณภาพอากาศในบริเวณที่เราอาศัยอยู่ได้เป็นรายวัน สถานีตรวจวัดมลพิษในอากาศทั่วประเทศไทยได้ที่ เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หรือคลิก http://air4thai.pcd.go.th/web/region.php?region=0&type=vm

           จากรูป ตัวอย่างรายงานมลพิษในอากาศประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561 พื้นที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (สีเขียว) แต่ยังไม่ถึงขั้นส่งผลต่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่ดีที่สุดจะต้องเป็นสีฟ้า แต่ฝุ่นละอองไม่มีวันหมดไปจากโลก ทำได้เพียงเฝ้าระวัง หากค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงขึ้นกว่าระดับปกติ จะได้ป้องกันตัวเองจากโรคที่เกิดจากอากาศที่เป็นพิษได้

Credit : Greenpeace 

ติดตามสาระน่ารู้ดี ๆ จากอินแทค แปซิฟิค ได้ที่