หลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกมอเตอร์สำหรับเครื่องดูดฝุ่น ในธุรกิจทำความสะอาด

        ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องดูดฝ่น อย่างมอเตอร์ เป็นหัวใจหลักที่จะช่วยให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้มีประสิทธิภาพ ผู้เป็นเจ้าของกิจการ ควรเลือกพิจารณามอเตอร์ที่มีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ซึ่งคุณสมบัติที่มอเตอร์ที่ดีควรจะต้องมี มีดังนี้

  1. 1. ทนทาน มอเตอร์ที่ดีต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่เสียง่าย เพราะจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนและเวลาในการซ่อมบำรุง

  2. 2. คุ้มค่า มอเตอร์ที่มีความคุ้มค่า คือมอเตอร์ที่ใช้งานได้ยาวนาน มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากพอ เมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ต้องเสียไป

  3. 3. ใช้งานได้ต่อเนื่อง เพราะงานทำความสะอาดเป็นงานบริการ หากงานบริการต้องสะดุด จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า จนอาจจะเสียลูกค้าไปได้ มอเตอร์ควรจะใช้งานต่อเนื่องได้โดยยังคงประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี ไม่สะดุดกลางคัน

  4. 4. มีประสิทธิภาพ มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้ดี ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลงานที่ออกมา ในทางกลับกัน ถ้ามอเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้ไม่ดี และอาจจะร้ายแรงถึงขั้นทำให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหายไปด้วย

        เครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจทำความสะอาด ผู้เป็นเจ้าของกิจการ จึงควรใส่ใจเป็นพิเศษ และไม่ควรมองข้าม เพื่อให้งานทำความสะอาดของท่าน ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นที่สุด 

อย่าพลาดสาระน่ารู้ดี ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจทำความสะอาดหรือร้านคาร์แคร์ของคุณได้ที่