สัญลักษณ์ เพื่อระบุ อุปกรณ์ / กระบวนการ ที่มีความเปราะบางต่อไฟฟ้าสถิตย์ 2 แบบ นี้ต่างกันอย่างไร?

• ใน Production ของ อุตสาหกรรม Semiconductor และ Electronic คงจะได้เห็น สัญลักษณ์ 2 แบบนี้ผ่านตากันอย่างแน่นอน

• สัญลักษณ์ ทั้ง 2 นี้ เป็นสัญลักษณ์ เพื่อระบุว่า อุปกรณ์และกระบวนการมีความเปราะบางต่อไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) หรือไม่?

• ตามมาตรฐาน ANSI/ESD S8.1-1993 กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ ไว้ดังนี้
     1. สัญลักษณ์แสดงความเปราะบางต่อไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Susceptibility Symbol) ประกอบด้วยสามเหลี่ยม และรูปเครื่องหมายสแลส ทับรูปมือ หมายความว่า เป็นอุปกรณ์ที่มีความเปราะบางต่อไฟฟ้าสถิตย์ ห้ามสัมผัส ใช้กับ IC, แผ่นวงจร
     2. สัญลักษณ์แสดงว่าสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Protective Symbol) ประกอบด้วย รูปมือบนเครื่องหมายสามเหลี่ยม คลอบด้วยเส้นโค้ง หมายความว่า เป็นวัสดุที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ใช้กับ Suction Cups, Mat, Wrist straps, เก้าอี้ เสื้อผ้า และอื่นๆ

• มองหา Suction cups ที่มีเครื่องหมาย แบบที่ 2 เพราะเป็น สัญลักษณ์แสดงว่าสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Protective) ได้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ต่อชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน!


INTACT PACIFIC CO.,LTD.
ผู้เชี่ยวชาญการผลิต ESD Vacuum pads/Suction cups ที่ดีที่สุด สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักส์เตอร์

- ดำเนินการผลิตภายใต้การรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015
- เชี่ยวชาญด้านคุณสมบัติไฟฟ้าสถิตย์ ESD
- รับประกันความพอใจในสินค้าและบริการ

ดูรายละเอียด สินค้า ESD สำหรับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักส์เตอร์ ของเราได้ที่ [คลิกที่นี่]


 ติดต่อเราได้ที่