มอเตอร์แบบ Thru-flow คืออะไร ?

          มอเตอร์ AMETEK แบบ Thru-Flow คือมอเตอร์ที่ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้อย่างทนทานในการดูดฝุ่นเพียงอย่างเดียว ซึ่งนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจทำความสะอาด ธุรกิจเป่าขนสัตว์ ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ใน 3 สิ่ง คือ

  • 1)  ลมหรืออากาศจะเดินทางผ่านระบบใบพัด และปล่อยอากาศไหลผ่านออกไปโดยตรง ซึ่งในขณะใช้งานมอเตอร์เพื่อดูดฝุ่นอากาศที่เข้ามาก็เป็นเสมือนลมเย็นที่ช่วยทำให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างราบรื่นและยาวนาน

  • 2)  มอเตอร์แบบ Thru-flow มีทั้งแบบใบพัดหนึ่งชั้นหรือหลายชั้น AMETEK มีมอเตอร์ Thru-Flow หลายรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งจำนวนชั้นที่มากขึ้น จะสร้างแรงดันที่มากขึ้นถ้าใช้งานแบบ blower และช่วยให้มีแรงดูดที่มากขึ้นถ้าใช้งานแบบ vacuum

  • 3)  มอเตอร์ Thru-flow ใบพัดหนึ่งชั้นจะให้อากาศไหลผ่านได้สูงที่สุด และได้แรงดูดที่ต่ำที่สุด การเพิ่มใบพัด หมายถึง การเพิ่มความสามารถในการดูด (vacuum capability) แต่การไหลผ่านของอากาศก็จะลดลง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานนำหลักการนี้ไปปรับใช้กับงานทำความสะอาดหรือออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถสร้างแรงดูดได้ตามความต้องการได้อย่างลงตัว

อย่าพลาดสาระน่ารู้ดี ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจทำความสะอาดหรือร้านคาร์แคร์ของคุณได้ที่