การจำแนกชนิดของ Suction Cups ด้วยความต้านทานการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตย์ (ESD)

• เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรม Semiconductor และ Electronic เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเปราะบางต่อ ไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) สูง ดังนั้น ทุกๆโรงงานจะให้ความสำคัญกับวัสดุที่สัมผัสกับ ชิ้นงานโดยตรง อาทิเช่น Suction cups

• บทความนี้จะขอเล่าถึง การจำแนกชนิดของ Suction cups โดยวัดจากความต้านทานการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ว่ามีชนิดใดบ้าง?

• เราจำแนกชนิดของ Suction cups โดยวัดจากความต้านทานการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ได้ 3 ชนิด ดังนี้:
     1. ฉนวน (Insulative) มีค่าความต้านทาน สูงกว่า 10^9 Ohms.
     2. วัสดุที่ถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตย์ได้ (Dissipative) มีค่าความต้านทานอยู่ที่ 10^5 - 10^9 Ohms. เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมที่มีความเปราะบางต่อไฟฟ้าสถิตย์สูง เช่น Semiconductor, Electronic
     3. ตัวนำ (Conductive) มีค่าความต้านทาน ต่ำกว่า 10^5 Ohms.


INTACT PACIFIC CO.,LTD.
ผู้เชี่ยวชาญการผลิต ESD Vacuum pads/Suction cups ที่ดีที่สุด สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักส์เตอร์

- ดำเนินการผลิตภายใต้การรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015
- เชี่ยวชาญด้านคุณสมบัติไฟฟ้าสถิตย์ ESD
- รับประกันความพอใจในสินค้าและบริการ

ดูรายละเอียด สินค้า ESD สำหรับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักส์เตอร์ ของเราได้ที่ [คลิกที่นี่]


 ติดต่อเราได้ที่